Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2020. godinu

Samobor, 10.09.2020.

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili se planiraju započeti provoditi tijekom 2020.godine.

Potporu je moguće dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova od minimalno 45.000,00 kn ili većim, za neproizvodne djelatnosti te 80.000,00 kn ili većim za projekte proizvodnih djelatnosti. Potpora iznosi do 40% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive djelatnosti

-Područje C: Prerađivačka industrija

-Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada

-Područje F: Građevinarstvo

-Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala

-Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restoranai ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

-Područje J: Informacije i komunikacije

-Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

-Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava nauporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radovakoji suzaštićeni autorskim pravima

-Područje P: Obrazovanje

-Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

-Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja

-Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka94 Djelatnosti članskih organizacija

Natječaj će biti otvoren do 30.9.2020

 

Detalje pogledajte na sljedećem linku:

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/337/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-poticanje-raz

Za savjet ili pomoć pri prijavi javite nam se na: renata@pcsamobor.hr  ili 091 3325 348.