Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

O projektu

Grad Samobor nositelj je projekta ”Mali Tehnopolis Samobor“ (MTS) kojim se kroz nabavu visokotehnološke opreme i kvalitetnu rekonstrukciju postojećih objekata u bivšoj vojarni Taborec postavljaju temelji za razvoj poduzetništva orijentiranog na znanju, tehnologijama i inovativnosti.

MTS ima višestruku funkciju:

 

Poslovni objekt MTS-a ima u ponudi prostore u kojima se razvijaju usluge poduzetnicima, motivira javnost za poduzetništvo, te se postepeno popunjava poslovni prostor poduzetnicima početnicima i „zrelijim poduzetnicima“ u rastu i razvoju.

Podjela prostora predviđena je sukladno potrebama i interesu korisnika. Ukupni kapacitet je 28 jedinica, od toga 19 za poduzetnike.

 

MISIJA I CILJEVI

Misija djelovanja MTS-a je postati regionalno središte za upravljanje i širenje 3D tehnologija i inovacija te pružanja podrške poduzetnicima početnicima i poduzetnicima koji su u procesu jačanja tržišne pozicije i rasta, kako bi ojačali i nastavili samostalno uspješno poslovati te posljedično pridonijeli jačanju gospodarstva.

Ciljevi i zadaci MTS-a su:

  • poticanje poduzetništva i osnivanje start up tvrtki
  • privlačenje poduzetnih i sposobnih stručnjaka omogućujući im da realiziraju svoje poduzetničke ideje
  • transfer znanja od razvojnih institucija do industrije, odnosno informacija neophodnih za razvoj i poduzetništvo
  • pružanje poslovnih, tehničkih, obrazovnih i ostalih usluga malim poduzetnicima

POKAZATELJI

Projektom je kroz nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata oznake 26. i 31. uspostavljen poduzetnički centar / inkubator ...

 

Površine 1431 m2

Koji ima 28 funkcionalno-prostornih jedinica

Od toga 23 prostorne jedinice

Ključni izlazni pokazatelji projekta u 3. godini nakon uspostave inkubatora su ...

 

53 % Popunjenost infrastrukture

VIŠE O PROJEKTU

Mali Tehnopolis Samobor uspostavljen je kao poduzetnička potporna infrastruktura u 100%-tnom vlasništvu Grada Samobora.
MTS će poticati osnivanje novih poduzeća i obrta te stvarati uvjete za rast i napredak postojećih poduzeća.

Jedan od važnih ciljeva MTS-a bit će privlačenje potencijalnih poduzetnika iz okolice. Faktori privlačnosti bit će kvalitetni poslovni prostori u okviru MTS-a, manji troškovi poslovanja, dobri radni uvjeti te niz potpornih usluga usmjerenih jačanju poduzetničkih vještina i povećanju konkurentnosti poslovanja.

Ugovorom o upravljanju od 22. siječnja 2020., KLASA 302-01/20-01/1 i UR.BR. 238-11-03-03/3-19-3 upravljanje Malim Tehnopolisom Samobor povjereno je Poduzetničkom centru Samobor d.o.o.

 

 

Koncept

Kako bi se poboljšalo okruženje za osnivanje novih tvrtki te unaprijedila konkurentnost postojećih, Grad Samobor odlučio je krenuti u projekt prenamjene bivše vojarne Taborec u poduzetničku potpornu instituciju koja nudi usluge inkubatora, korištenja opreme za 3D printanje i skeniranje te razne druge usluge usmjerene jačanju kapaciteta poduzetnika i jačanju njihovih vještina i konkurentnosti na tržištu.

Projekt Mali Tehnopolis Samobor (MTS) uključuje kompletnu rekonstrukciju objekta (rekonstrukcija vanjskih zidova, unutrašnjih zidova, krovišta i svih potrebnih instalacija) te uređenje okoliša i parkirališnih mjesta i izgradnju potrebne infrastrukture. Tako se ostvarilo 1.431,05 m2 korisnog prostora, koji je u potpunosti opremljen i uređen s ciljem namjene prostora inkubaciji, treningu i edukaciji poduzetnika.

Realizacijom ovog projekta kroz nabavu visokotehnološke opreme i kvalitetnu rekonstrukciju postojećih objekata, postavljeni su temelji za razvoj poduzetništva orijentiranog na prerađivačku industriju i baziranu na znanju, tehnologijama i inovativnosti.

 

Osnovni podaci o projektu

NOSITELJ Grad Samobor
PARTNERI Zagrebačka županija i Poduzetnički centar Samobor d.o.o.
SURADNICI Centar za transfer tehnologije Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Srednja strukovna škola Samobor, Pučko otvoreno učilište Samobor, Udruženje obrtnika Samobora (Svete Nedelje i Stupnika), Obrtničko učilište Zagreb, Razvojna agencija Zagreb – Tehnološki park Zagreb (RAZA-TPZ), Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije (RRAZŽ)
RAZDOBLJE PROVEDBE 1. 11. 2017. do 25. 8. 2020.
Ukupna vrijednost projekta 21.638.344,40 kn
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova 19.490.552,00 kn (90,00741371 %)

 

 

Aktivnosti

  1. Ulaganje u gradnju: priprema izvedbenog projekta, projektantskog i stručnog nadzora, rekonstrukcija objekata
  2. Ulaganje u opremu: elektronička/računalna oprema, namještaj, 3D printeri, 3Dskener, softver za povratno inženjerstvo, ostala oprema (telefonski aparati i centrala)
  3. Promidžba i vidljivost: izrada mrežne stranice, logotipa projekta, produciranje promidžbenog filma, oblikovanje i tiskanje promidžbenog letka, roll up bannera, promidžbenog plakata, privremene informacijske ploče i trajne ploče, naljepnica za opremu, radijske emisije, tiskovne konferencije
  4. PM: Upravljanje projektom i administracija