Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

[BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJU]

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 24. lipnja 2022.godine novi natječaj iz NPOO Bespovratne potpore za digitalizaciju (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01).

Prijave se zaprimaju od 1. srpnja do 12. kolovoza 2022. godine, u modalitetu “privremenog poziva” (Poziv se NE zatvara prije određenog zadnjeg dana prijava, bez obzira na broj prijavljenih projekata)

Cilj poziva je omogućiti  digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti

Najniži iznos potpore po jednom projektu je 150.000,00 kn a najviši je  750.000 kuna.

Intenzitet potpore ovisi o indeksu razvijenosti županije (JP(R)S) sjedišta prijavitelja te može iznositi najviše 70%. 

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće te mora imati najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva obuhvaćaju uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz:

 • izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
 • implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja
 • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Projektne aktivnosti trebaju završiti u roku od 24 mjeseca.

Neprihvatljive aktivnosti:

 • sve aktivnosti prihvatljive u okviru poziva „Vaučeri za digitalizaciju“
 • aktivnosti koje se odnose na rutinske operativne promjene ili prilagodbe poslovanja zbog promjena propisa, kao i sve druge aktivnosti koje nisu navedene u odjeljku Prihvatljive aktivnosti projekta.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika
 • troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera
 • troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Saas, Iaas, Paas, WPaas i slično) u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta
 • troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci
 • troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju, isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti
 • troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.
 • troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka
 • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava, do najviše 10% vrijednosti projekta
 • trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK

Isključeni sektori/djelatnosti:

 • ribarstva i akvakulture
 • primarne poljoprivredne proizvodnje
 • djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

- ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici (Uvjet se odnosi na potpore koje su indirektno dodijeljene za primarne poljoprivredne proizvode, a u slučajevima gdje se potpora izražava u jedinicama kupljenog (primarnog) ili prodanog (prerađenog) proizvoda)

- ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda;

 • proizvodnje proizvoda i usluga navedenih u Uredbi o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
 • trgovine na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46 i 47
 • izdavačke djelatnosti (NKD odjeljak: 58)
 • emitiranje programa (NKD odjeljak: 60)
 • djelatnosti pružanja telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD odjeljak: 61)
 • djelatnosti računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnosti povezane s njima (NKD odjeljak: 62)
 • informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak: 63)
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD odjeljci: 64, 65, 66)
 • poslovanja nekretninama (NKD odjeljak: 68)
 • upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem (NKD odjeljak: 70)
 • promidžba (reklama i propaganda) (NKD odjeljak: 73.1)
 • djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (NKD odjeljak: 77)
 • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci: 87 i 88)
 • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD odjeljak: 91)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak: 92), proizvodnja i stavljanje na tržište
 • uređaja za igre na sreću;

Projekt ne uključuje aktivnosti namijenjene:

 • za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, financiranje osnivanja distribucijske mreže u drugim državama članicama i trećim zemljama te upravljanje takvom mrežom;
 • ako se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu

Iznosi potpore

Ukupan raspoloživi iznos za natječaj Bespovratne potpore za digitalizaciju: 206.000.000,00 kuna

 • Minimalni iznos potpore po projektu: 150.000,00 kuna
 • Maksimalni iznos potpore po projektu: 750.000,00 kuna

Napomena: Poslovni prihod prijavitelja u prethodnoj godini mora iznositi 100 % ili više ukupne vrijednosti projekta

Projekti moraju biti u skladu s načelom DNSH (“Do No Significant Harm” / “Ne nanosi bitnu štetu“ )

Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta za natječaj Bespovratne potpore za digitalizaciju stojimo na raspolaganju.

Kontaktirati nas možete na mail:

 • renata@pcsamobor.hr
 • josipa@js-consulting.hr