Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

EU sredstva za financiranje projekata iz TURIZMA

Natječaj za privatni sektor u turizmu očekujemo u trećem kvartalu 2022.

Poziv je podijeljen u 3 grupe.

Grupa 1 – Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

U sklopu Grupe 1 prihvatljivi su prijavitelji mikro, mala, srednja i velika poduzeća sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014, a koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u NKD 2007 klasifikacijske oznake 55 Smještaj i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Grupa 2 – Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

U sklopu Grupe 2 prihvatljivi su prijavitelji fizičke osobe koje su postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača (sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu).

Grupa 3 - Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma

U sklopu Grupe 3 prihvatljivi su prijavitelji pravni subjekti (mikro, malo, srednje i veliko poduzeće) koji vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma te koji u trenutku prijave imaju registriran NKD za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti iz ekosustava turizma koje obuhvaćaju skupine navedene u NKD 2007 ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake:  55 Smještaj,  56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima, 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Sva dodatna pitanja molimo da uputite na adresu e-pošte: 

Ø  RENATA RAZUM, Email: renata@pscsamobor.hr, Mobitel: +385 91 3325 348 

Ø  JOSIPA STINČIĆ, Email: josipa@js-consulting.hr, Mobitel: +385 98 9113 883