Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

Javni poziv HAMAG-BICRO za sudjelovanje u fazi predakceleracije u okviru mjere Jačanje akceleracijske aktivnosti

HAMAG-BICRO  objavio  je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u fazi predakceleracije u okviru Programa akceleracije. Ovaj poziv je dio mjere "Jačanje akceleracijske aktivnosti" i ima referentni broj C1.1.2. R2-I4 u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.

Što je Program akceleracije?

Program akceleracije osmišljen je od strane HAMAG-BICRO-a kako bi pružio sustavnu podršku inovativnim novoosnovanim poduzećima, razvojnim timovima i pojedincima. Cilj programa je procjena stanja poslovanja, individualno savjetovanje, mentorstvo od strane stručnih mentora, podrška u komunikaciji s investitorima, te aktivnosti internacionalizacije.

Tko se može prijaviti?

- Novoosnovana poduzeća (osnovana unutar zadnjih 5 godina) s inovativnim rješenjima, uslugama i tehnologijama.
- Razvojni timovi.
- Pojedinci (fizičke osobe) koji razvijaju inovativni proizvod ili uslugu u fazama TRL 5-8.


Podrška i pogodnosti

Korisnici programa moći će ostvariti nefinancijsku potporu kroz usluge akceleratora – provoditelja Programa, kako slijedi:

- U fazi predakceleracije do 4.000 €
- U fazi akceleracije do 17.000 €
- U fazi postakceleracije do 6.000 €
Ove potpore evidentirat će se kao potpora male vrijednosti, a pravo na istu ostvaruju korisnici koji zadovolje uvjete prelaska iz faze predakceleracije u fazu akceleracije.

Dodatne mogućnosti

Korisnici će se moći prijaviti i na javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava za investicije, ulaganje u obrtna sredstva te na poziv za dodjelu vaučera za internacionalizaciju poslovanja. Ovo uključuje sudjelovanje na međunarodnim događanjima, izložbama, sajmovima, radionicama i konferencijama, pokrivajući putne troškove, troškove noćenja, kotizacije i sl.

Kako se prijaviti?

Prijave se podnose putem online obrasca od 07. lipnja do 07. kolovoza 2024. godine (do 24:00).

Objavu i dokumentaciju sa svim prilozima možete preuzeti ovdje.https://hamagbicro.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-fazi-predakceleracije/

Poduzetnički centar je dio konzorcija Optimizacija d.o.o. / INVENTO Akcelerator te vas pozivamo da iskoristite ovu jedinstvenu priliku za razvoj vaših inovativnih ideja i poslovanja!