Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

Javni poziv za dodjelu potpora za kapitalna ulaganja u malom gospodarstvu u 2021. godini – II. krug

Minimalni iznos ulaganja je 75.000,00 kuna, a potpora se dodjeljuje u iznosu od 20% prihvatljivih troškova ulaganja do maksimalnog iznosa od 50.000,00 kuna.

Svi uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora, kao i dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev za potporu, utvrđeni su Pravilnikom o dodjeli potpora za kapitalna ulaganja u malom gospodarstvu na području Grada Samobora u 2021. godini (Službene vijesti Grada Samobora br. 2/21 i 6/21).

Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Zahtjevi za potpore podnose se na propisanom Obrascu, zajedno sa dokumentacijom iz članka 6. Pravilnika i to:

  • putem e-maila: potpore.kapitalnaulaganja@samobor.hr
  • osobno u Urudžbeni zapisnik; soba br. 2 u Gradu Samoboru ili
  • poštom na adresu Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor, s naznakom „Prijava na Javni poziv – potpore za kapitalna ulaganja u 2021. godini – II. krug“

Vrijeme trajanja Javnog poziva: Javni poziv je otvoren od dana objave na službenoj Internet stranici Grada Samobora do 06. prosinca 2021. godine. Zahtjevi za dodjelu potpora rješavaju se, po zatvaranju ovog Javnog poziva, i to prema redoslijedu prispijeća istih.

Sve informacije moguće je dobiti na broju telefona 3327-101 i/ili na e-mailu: martina.delisimunovic@samobor.hr

Više: https://bit.ly/3l3XRUe 💰