Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

Javni poziv za dodjelu potpora za zapošljavanje Grada Samobora

Grad Samobor uputio je Javni poziv za dodjelu potpora zapošljavanju i samozapošljavanju u privatnom sektoru na području grada Samobora u 2022. godini. Prijaviti se mogu gospodarski subjekti odnosno obrti i trgovačka društva koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te ujedno ostvaruju ukupni godišnji prihod u iznosu do 50.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu (obveznici poreza na dobit) odnosno dugotrajnu imovinu (obveznici poreza na dohodak) u iznosu protuvrijednosti kuna do 43.000.000,00 eura te obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a.

Potpore se dodjeljuju za zapošljavanje osoba s prebivalištem na području grada Samobora, na neodređeno ili određeno vrijeme. 

Potpore su podijeljene u razrede, prema obliku i visini: 
1. za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina starosti: 
- potpora iznosi 6.000,00 kuna za korisnike koji obavljaju proizvodnu djelatnost, a za sve ostale djelatnosti iznosi 4.000,00 kuna. 
2. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti: 
- potpora iznosi 7.000,00 kuna za korisnike koji obavljaju proizvodnu djelatnost, a za sve ostale djelatnosti iznosi 5.000,00 kuna. 

Jedan korisnik može tijekom 2022. godine ostvariti pravo na potporu (samo)zapošljavanju za najviše tri novozaposlene osobe. Korisnici mogu ostvariti pravo na potporu isključivo za osobu za koju nisu dobili potporu, po ovom Pravilniku, u prethodnim godinama.

Uvjeti za dobivanje potpore su: 
Za korisnika potpore: 
- da ima registrirano prebivalište (za fizičke osobe) odnosno sjedište (za pravne osobe) na području grada Samobora, 
- da ima podmirene obveze prema zaposlenicima, državi, Gradu Samoboru te trgovačkim društvima Komunalac d.o.o., Energo metan d.o.o. i Odvodnja Samobor d.o.o. (osim za poslodavce koji su svoju djelatnost započeli u mjesecu u kojem podnose zahtjev za potporom), 
- da je podnositelj zahtjeva solventan (osim za poslodavce koji su svoju djelatnost započeli u mjesecu u kojem podnose zahtjev za potporom), 
- da osobu za koju traži potporu prvi puta zapošljava, 
- da sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti, nisu ostvarili, tijekom razdoblja od tri fiskalne godine potporu veću od 200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Pravilnika. 

Za novozaposlenu osobu: 
- da ima prebivalište na području grada Samobora 

Ostali uvjeti i sva potrebna dokumentacija nalaze se na poveznici  https://bit.ly/3jvtNjj