Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

Mjere aktivnog zapošljavanja od 1. siječnja 2022.

Osnovni uvjet za prijavu na mjeru Potpore za samozapošljavanje je da ste nezaposlena osoba, prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to barem 1 dan. Potpora se može iskoristiti samo jednom pa mogu prijaviti samo oni koji još nisu koristili potporu iz iste ove mjere.

Program mjera aktivne politike zapošljavanja uključuje osam mjera:

- Potpora za samozapošljavanje: bit.ly/samozapošljavanje-2022,

- Potpora za samozapošljavanje - zeleno/digitalno: bit.ly/samozaposljavanje-zelenodigitalno,

- Biram Hrvatsku - preseljenje unutar RH: bit.ly/biramhrvatsku-unutarRH,

- Biram Hrvatsku - povratak u RH: bit.ly/biramhrvatsku-povratakRH,

- Proširenje poslovanja: bit.ly/prosirenje2022.

Raspored radionica pogledajte na poveznici https://radionice.hzz.hr/

Za prijavu za potpore za samozapošljavanje potrebno je prijaviti se na besplatnu radionicu kod HZZ te pripremiti poslovni plan s pripadajućom dokumentacijom i prijaviti se . Prijave su otvorene do 31.10.2022.godine,

Više informacija saznajte na priloženim poveznicama i službenim stranicama HZZ-a