Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

Otvoren novi natječaj za program Eurostars 3

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva mikro, mala i srednja poduzeća da prijave svoj inovativni projekt na Eurostars program i osiguraju potporu od 1,5 milijuna kuna.

Eurostars je program kojim se potiču mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Ciljevi programa: potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika, stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dva partnera iz dvije različite zemlje u projektu.

  • Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem, a uloga malih i srednjih poduzeća u partnerstvu mora biti značajna te moraju sudjelovati s minimalno 50 % projektnih troškova.
  • Ostali partneri mogu biti poduzeća ili druga vrsta organizacije ukoliko su prihvatljivi prijavitelji u svojoj državi članici programa.
  • Prihvatljive su sve djelatnosti iz svih sektorskih područja, a opravdani troškovi su troškovi plaća projektnog tima, amortizacija, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja te ostali razvojni troškovi.
  • Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a krajnji cilj je razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa.
  • Vrijednost financiranja: max. 200.000 EUR ili do 60% za mikro i mala poduzeća te 50% za srednja poduzeća, ovisno što je manje.

Podnošenje pune prijave Eurostars: online: 15. rujna 2022. do 14:00 sati

Slanje nacionalne dokumentacije HAMAG-BICRO-u: 22. rujna 2022.

Rezultati evaluacije: prosinac 2022.

Slanje poslovnog plana HAMAG-BICRO-u za pozitivno ocijenjene prijave: 20 kalendarskih dana od primitka obavijesti HAMAG-BICRO-a.

Više informacija o programu i samom procesu prijave na:

https://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/eurostars/natjecaj-za-program-eurostars-3/