Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Namjena sredstava je sufinanciranje troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju, naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje i troškova nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s potrebama učenika na naukovanju.
Prijave se zaprimaju isključivo od 4. do 30. siječnja 2021. godine.

Više informacija na https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168