Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

Potpore za poduzetnike početnike

Prihvatljivi prijavitelj na dan objave natječaja ne smije biti registriran dulje od dvije godine!
Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od 15.000,00 kuna, a potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, najviše do 15.000,00 kuna.
 

Prihvatljive aktivnosti:
- Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme
- Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)
- Izrada web shopa i izrada internetske stranice
- Nabava vozila-isključivo kategorija N1i N2- koja služe za obavljanje vlastite djelatnosti izuzev usluga prijevoza osoba i roba za treće osobe
- Nabava radnih strojeva (viljuškari, bageri, dizalice)
- Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera
- Nabava uredskog i radnog namještaja

Ostali uvjeti za prijavu, Upute za prijavitelje i tekst natječaja dostupan je na poveznici: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/381/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-pocetak-poslo

Prijave se zaprimaju do 1. travnja 2021. godine.