Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

Potpore za zapošljavanje

U sklopu Mjera aktivnog zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, početkom godine objavljena je mjera Potpora za samozapošljavanje.

Mjera je namijenjena nezaposlenim osobama prijavljenima u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod za zapošljavanje. Cilj mjere je financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao. Može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Visina subvencije može se dodijeliti za tri skupine korisnika:

PRVA SKUPINA – do 15.000,00 EUR

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

DRUGA SKUPINA – do 10.000,00 EUR

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

(J) Informacije i komunikacije

TREĆA SKUPINA – 7.000,00 EUR

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – ZELENO/DIGITALNO

PRVA SKUPINA – DO 20.000,00 EUR

DRUGA SKUPINA – DO 15.000,00 EUR

TREĆA SKUPINA – DO 10.000,00 EUR

Poslodavac je dužan utrošiti 3.000,00 EUR od varijabilnog iznosa potpore za troškove koji doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na mjere.hr.

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000,00 EUR i unaprijed je određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije: ­

– kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.) ­

– kupnja ili zakup licenciranih IT programa

– kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)* ­

– kupnja franšiza

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja temeljem objektivnih kriterija kojima su pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva postavljen na 65 bodova.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2023.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Za više informacija možete nas kontaktirati na pcsinfo@pcsamobor.hr ili na broj telefona: 01/3336830.

Više informacija o mjerama možete pronaći putem sljedeće poveznice: https://mjere.hr/mjere/potpora-za-samozaposljavanje-2023/.